Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

Odmítnutí koncentráku - České národní listy

26. 8. 2018

Odmítnutí koncentráku
Eur lng Dr Bohumil Kobliha

 

"Je-li EU dnes naděje pro naše lepší příští, zítra se pro laxnost a neopatrnost občanů či dokonce indolencí dosazených politiků může stát "žalářem národů", jak jsme si už v Rakousku-Uhersku odzkoušeli."

Když jsem tohle více méně instinktivní varování napsal v roce 2005 a uvedl ve své knize "Šest dní kdy národ věděl" (str.107), ještě jsem si ani sám sobě nepřipouštěl, že za celým humbukem a opentlováním EU může být dávný sen megalomanů hrubě opanovat celou Evropu a svět.

Je až neuvěřitelné, jak se pravé cíle EU odhalily a prokázaly v omezování svébytnosti národů. V prvé řadě je to markantní nakomandování "poddaných" národů do společné měny € ! Můžeme jen pochválit bankovní prozíravost (jen?) a hrdost Britanie, že si zachovala svojí starou dávnou libru, a snad jen díky páně Klausově anglofilství, že pro nás zůstala koruna. Dnes lze nazírat, že po této stránce jsou na tom lépe národy Britského Commonwealthu (bývalé kolonie) než státy EU. Není nutno velice dokládat, vždyť na každém obalu výrobků můžeme číst jak EU centralisticky řídí výrobu potravin a co a jak mají obsahovat. Národní specifické chuti, tradice neřku-Ii sama výroba a technologie, jsou omezovány. Jsme vědecky manipulováni. Gigantické lži jako před II. světovou válkou (na při. že Československo ubližuje německým menšinám atd.), a jimi podložené "bezpečnostní zásahy" nás v budoucnu neminou. Bankéři světa prostřednictvím agilní Angely Merkelové ovládli Evropu € a chtějí dokonce budovat evropskou armádu, jakoby k ujařmování obyvatel nestačilo samo NATO.

Je cosi zdegenerovaného a nezdravého ve velkopanském nazírání mocných vůbec a zejména onoho německého "herrenvolku", jak nám představují u nás denně potomci Němců z našeho pohraničí či henleinovských ordnerů, a v EU representované tahy paní Merkelové.

Do podvědomí a myslí občanů se ale vstupuje v daleko větší šíři než si připouštíme. Už v americkém československém exulantském Nedělním Hlasateli z 29. června 1997(!), píše v eseji "Nebezpečné souvislosti" filosofka Marie Lesná:
,,20 století je přímo dokladem zneužívání umění, vědy, techniky i sportu v neprospěch člověka, v neprospěch života na této planetě..." Tehdy se ještě váhavě uvažuje"... o zneužití umění, měnového fondu (f), ekonomiky a genetiky..." Lesná si všímá i všech dalších forem kultury kde "...plynou velké šance psychologické války..." My můžeme přidat, že k tomu patří i zneužívání módy a propašovávání obdivu k americkému způsobu života. Každý nosí "texasky", lidové montérky kovbojů, a ani si neuvědomujeme, že jsou nástrojem k vedení myšlení a jeho zplošťování a ke "zglachšaltování".

Má nám uniknout bankéřsky vymyšlený trend "teenagerů", mladistvých pod dvacet? Ten jim přece slouží v několika směrech. Především k tlaku na nevyspělé, (kde není ještě vyvinut smysl pro úměrnost), nakupovat stále nové což usměrňuje myšlení k marnivosti a plytkosti. Škemrání v rodině nepřímo vyvíjí nátlak na rodiče aby otevírali své peněženky. "Móda" pomáhá točit kola průmyslu ješitnosti a omezuje individualitu. Autorka Lesná si všímá z čeho plynou velké šance psychologické války: "Dnešní psychologická válka je proto totální, poněvadž zahrnuje do svého bojového arsenálu všechny prostředky, jimiž disponuje současná kultura. Počítá s hudbou, výtvarným projevem, ekonomikou, měnovým systémem, s medii i počítačovou technikou. "
Proto aby komando Bankéřů světa bylo postupně prosazováno, slouží zkušenosti nacistů. Nikdo nevládl propagandistikou lépe než Třetí říše. Proto se Německo hodí Bankéřům světa, aby řídilo Evropu! A samozřejmě dosud byla výborným jejich "koněm" tvrdě autoritativní Angela Merkelová.

Německo má také zkušenosti se zřizováním a řízením koncentračních táborů. Tedy bylo-Ii staré Rakousko "žalářem národů", dnes bude EU sloužit jako systém koncentračních táborů se vším všudy. Včetně technik postupného vyhlazování neposlušných národů, podobně jako byli likvidování jednotlivci.. Připomeňme rozbití Jugoslávie a použití vypotřebovaného uranu v bombách NATO. Radioaktivita působí po generace...

Tedy bylo-Ii pravdou, že za čtyři roky "aktivity" v německých koncentrácích bylo záměrně vyhlazeno šest milionů židů, je jistě možné s novými nástroji postupně likvidovat celé národy a rasy v poměrně krátké době několika generací. Do technik likvidací můžeme zahrnout genetické modifikace a jiné "praxe"!

Že to není možné!?
Odpovězme: byla-Ii zrůdná Třetí říše, nebude o nic méně perverzní ta Čtvrtá. To samozřejmě cítí občané celé Evropy. Proto v právě navršených volbách do Evropského parlamentu zvítězili ti s trendem/cílem EU opustit. Nejvíce udivili konservativní Britové, když volili proti-evropský UKIP a likvidovali prakticky kandidáty tradiční Konservativní strany. Ale i Francie, kde zvítězila údajně rasistická National Front, Marie Le Pen, řekla své.

Tedy by se zdálo, že EU nemá dlouhý život před sebou, ale pozor! Mají-Ii Bankéři světa zvládnuty cestičky jak věci "legálně" zmanipulovat ve věcech finančních, tak jsou připraveni profesionálně likvidovat či rekvírovatI zkonfiskovat (viz níže) to, co občané Evropy chtějí dosáhnout. Paní Merkelová, připravila k prostrkání do pozice presidenta Evropské Komise Němce přefiltrovaného přes Lucemburk, pana Jean-Claude Junckera. Ten je, dle západního tisku, otaxován za tvrdošíjnějšího federalistu než je Merkelová.

Znamenitý analytik Dominic Lawson v The Sunday Times (dále jen S.T.) z 8.června 2014, v eseji "In the war rooms of Brussels your vote has just been conscripted" - V hlavním stanu Bruselu vaše hlasy byly právě zrekvírovány/ zkonfiskovány, popisuje detailně jak metodou "bloku" přes centrálně pravicové seskupení (EPP) v Evropském parlamentu, byl jejich kandidát Juncker prosazen. Pro své osobní kvality není přijatelný pro celou řadu evropských politiků, včetně britského premiéra Camerona. Ten, svou osobní intervencí u pani Merkelové, se snaží Junkera vyřadit z nominace. Zdůvodnění bylo rovněž v S.T. 8.6.2014 ( Plot to freeze out "Junck the drunk" - Plot vymrazit "Juncka opilce"). Cameron pohrozil dokonce, že bude-Ii dosazen "Junck opilec", on Cameron urychlí v Britanii referendum k výstupu Velké Britanie z EU. Cest do katastrof si Evropa užila už dost!

Situace je tedy více jak vážná a cítíme mrazení na hřbetě. Stačí si připomenout jak ti v nablýskaných holinkách s bičíky procházeli koncentráky a ukazovali na ty, kteří mají být likvidovaní. Děkuji, nechci.Tedy ne a opět ne, ke Koncentráku národů!

 

Londýn, 16. června 2014

 

http://www.ceskenarodnilisty.cz/clanky/odmitnuti-koncentraku-170207.htm